АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД АССА АБ

АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД е водеща българска компания в областта на заключващите системи, създадена като 100% частна фирма през 1990 г. под името СД "Декаба" в гр. Варна с цел производство и предлагане на пазара на нови продукти с повишена степен на сигурност, ползвайки опита на водещи фирми в Европа. Днес компанията е международен българо-немско-холандски консорциум с производство изцяло базирано в България.