Енерджи 2012 АД

Основен вносител на цимент Tracim, гипсови изделия Аташкан.