Фазерлес АД

ФАЗЕРЛЕС® е най-големия производител на фазер (плочи от дървесни влакна) в България. Дружеството разполага с две технологични линии за производство на твърди плочи от дървесни влакна по мокър метод - фазер.