ТЕКРА ЕООД

Текра е търговска компания с водеща позиция в „Бизнес към Бизнес“ дистрибуцията на цялостно продуктово портфолио за сградни инсталации – електроматериали и електрооборудване, системи за сигурност и информационни системи.