TОНДАХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

TONDACH Глайнщетен е водещ производител на керамични керемиди в Средна и Източна Европа. Фирмата предлага комплексни покривни решения. От 1992 компанията разширява дейността си към Източна Европа и днес е представена в 28 селища в 11 страни.