Винербергер ЕООД

Винербергер стъпва на българския пазар в края на 2004 като Винербергер ЕООД.Концернът Винербергер разработва системи за зидани керамични конструкции, в които отделните продукти са модулно съвместими и водят до създаването на строителен продукт с оптимално добра работа по отношение на строителната статика, шумо- и топлоизолацията.